Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

Κατάλογος εταιριών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας:

View all

Αλφαβητικό ευρετήριο

Αποτελέσματα αναζήτησης για "J"