Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead