Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton