Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers