Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

Κατάλογος εταιριών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας:

Αλφαβητικό ευρετήριο