Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

Κατάλογος εταιριών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας:

Αλφαβητικό ευρετήριο